Относно кампанията

Тъй като нашите правителства не съумяват да се справят с миграцията, ние – европейски граждани, ученици, доброволци, семейства, организации, религиозни общности – взимаме нещата в свои ръце, за да помогнем.


Но нашето право да помогнем често е криминализирано: хиляди европейци са глобени или арестувани, само защото са предоставили хуманитарна помощ на хората, бягащи от гонения.


Това не е Европата, в която искаме да живеем. Заедно, ние можем отново да превърнем актовете на солидарност в това, което всъщност са: отражение на европейските и общочовешки ценности на милосърдие и доброта.


Ето защо ние обединихме усилията си и поставихме начало на първата Европейска гражданска инициатива (ЕГИ), която цели отново да направи Европа гостоприемна и да ни върне правото да помагаме. Чрез този инструмент за директна демокрация, ние можем да накараме Европейската комисия и Европейският парламент да отговорят на нашите искания, ако съберем един милион подписа.


Justice Icon Vectorial RGW IT SERVICES UI/UX

Никой не трябва да бъде преследван или глобяван за това, че предлага хуманитарна помощ или подслон. Искаме Комисията да спре правителствата, които наказват доброволците.

Safety Icon Vectorial RGW IT SERVICES UI/UX

Всеки има право на правосъдие. Искаме от Комисията да гарантира по-ефективни начини и правила за защита на всички жертви на трудова експлоатация и престъпления в Европа, и всички жертви на нарушения на правата на човека по нашите граници. Присъединете се и подпишете нашата гражданска инициатива.

Solidarity Icon Vectorial RGW IT SERVICES UI/UX

. Граждани от цяла Европа искат да спонсорират бежанци, за да им предложат безопасен дом и нов живот. Искаме Европейската комисия да предлага пряка помощ на местни групи, които помагат на бежанците, получили национални визи.

Контекст и история на инициативата

НПО, работещи по проблемите на миграцията и гражданското общество, координирани от Migration Policy Group за Европейската НПО платформа за убежище и миграция (EPAM), две години подготвяха Европейската гражданска инициатива (ЕГИ). Така беше формирана коалиция от над 170 граждански организации от всички краища на Европа, целящи да ангажират обществеността и да трансформират европейските миграционни политики.


Today, we, the citizens of Europe, are raising our voices to change the discourse on migration and build a Europe that welcomes those in need and reflects our principles of solidarity, dignity and human rights.

Какво искаме да постигнем?

Целта е да бъдат събрани един милион подписа и обществена подкрепа до февруари 2019г., за да бъдат приети ключови реформи в европейската миграционна политика по време на европейските избори през 2019г. Исканията ни включват възможност за пряко обществено спонсориране на хората в нужда, декриминализиране на хуманитарното подпомагане и защита на жертвите на експлоатация и нарушени човешки права.

Какво представлява Европейската гаржанска инициатива (ЕГИ)?

Европейската гаржанска инициатива (ЕГИ) е най-видимият и обвързващ инструмент за директна демокрация в Европа. Ако един милион европейски граждани от поне седем страни членки подпишат петицията в рамките на една година, Европейската комисия ще бъде длъжна да изслуша исканията на гражданите посредством официална процедура.