Σχετικά με την εκστρατεία

Επειδή οι κυβερνήσεις μας δυσκολεύονται να διαχειριστούν το προσφυγικό ζήτημα, εμείς οι Ευρωπαίοι πολίτες - φοιτητές, εθελοντές, οικογένειες, συνδικάτα και θρησκευτικές κοινότητες από όλους τους τομείς της κοινωνίας- έχουμε προσφερθεί να βοηθήσουμε.


Ωστόσο, το δικαίωμά μας να προσφέρουμε ανθρωπιστική βοήθεια τιμωρείται, καθώς Ευρωπαίοι πολίτες συλλαμβάνονται ή τιμωρούνται απλώς και μόνο επειδή τόλμησαν να προσφέρουν ένα χέρι βοήθειας σε ανθρώπους που κινδύνεψαν από τη βία.


Αυτή δεν είναι η Ευρώπη που θέλουμε! Όλοι μαζί μπορούμε να διεκδικήσουμε το δικαίωμα προσφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας έτσι όπως θα έπρεπε να παρέχεται: αντανακλώντας τις ευρωπαϊκές και ανθρώπινες αξίες μας, την αλληλεγγύη και την καλοσύνη.


Γι' αυτό ενώσαμε τις δυνάμεις μας και ξεκινήσαμε την πρώτη Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Θέλουμε να αποκτήσουμε μια Ευρώπη φιλόξενη (#WelcomingEurope) και να κερδίσουμε πίσω το δικαίωμα μας να προσφέρουμε βοήθεια. Με αυτή την πρωτοβουλία άμεσης δημοκρατίας αν συλλέξουμε 1 εκατομμύριο υπογραφές , μπορούμε να ασκήσουμε πίεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο για να ακούσουν τα αιτήματά μας.


Justice Icon Vectorial RGW IT SERVICES UI/UX

Κανένας δεν πρέπει να διώκεται ή να του επιβάλλεται πρόστιμο επειδή προσέφερε ανθρωπιστική βοήθεια ή καταφύγιο. Ζητούμε από την Επιτροπή να λάβει μέτρα ώστε να πάψουν ορισμένες κυβερνήσεις να τιμωρούν εθελοντές.

Safety Icon Vectorial RGW IT SERVICES UI/UX

Ο καθένας έχει δικαίωμα πρόσβασης στη δικαιοσύνη. Ζητούμε από την Επιτροπή να εγγυηθεί αποτελεσματικότερους τρόπους και κανόνες για την υπεράσπιση των θυμάτων εργασιακής εκμετάλλευσης και άλλων εγκλημάτων σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς και όλων όσων πέφτουν θύματα παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα σύνορά μας. Υπόγραψε και εσύ την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών.

Solidarity Icon Vectorial RGW IT SERVICES UI/UX

Πολίτες σε όλη την Ευρώπη θέλουν να στηρίξουν οικονομικά τους πρόσφυγες προσφέροντάς τους ασφαλή κατοικία και μια νέα ζωή. Ζητούμε από την Επιτροπή να προσφέρει άμεση στήριξη στις τοπικές ομάδες που βοηθούν πρόσφυγες οι οποίοι έχουν λάβει άδεια παραμονής σε κάποιο κράτος μέλος.

Το πλαίσιο και το ιστορικό αυτής της Πρωτοβουλίας

Οι Ευρωπαϊκές ΜΚΟ και οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών που συντονίζονται από το Migration Policy Group μέσω της πλατφόρμας EU NGO Platform on Asylum and Migration (EPAM), χρειάστηκαν δύο χρόνια για να ετοιμάσουν, την κατάλληλη στιγμή, την Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών. ‘Ετσι δημιουργήθηκε ένας συνασπισμός από περισσότερες από 170 οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών σε ολόκληρη την Ευρώπη, για να προτρέψει τη συμμετοχή του κοινού, με σκοπό την αλλαγή της Ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής.


Today, we, the citizens of Europe, are raising our voices to change the discourse on migration and build a Europe that welcomes those in need and reflects our principles of solidarity, dignity and human rights.

Τι θέλουμε να πετύχουμε?

Ο στόχος μας είναι η συλλογή 1 εκατομμυρίου υπογραφών και η υποστήριξη του κοινού έως το Φεβρουάριο του 2019, για να περάσουμε βασικές μεταρρυθμίσεις στο τομέα της μετανάστευσης στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών εκλογών του 2019. Τα αιτήματα μας εστιάζουν στην κοινοτική χορηγία, την αποποινικοποίηση της παροχής υπηρεσιών και την προστασία θυμάτων εργασιακής εκμετάλλευσης και παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Τι είναι η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών;

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών είναι το πιο ορατό και νομικά δεσμευτικό εργαλείο για την άμεση δημοκρατία στην Ευρώπη. Αν 1 εκατομμύριο Ευρωπαίοι πολίτες από τουλάχιστον 7 κράτη μέλη υπογράψουν την έκκληση εντός ενός έτους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι υποχρεωμένη να ακούσει τα αιτήματα των πολιτών στα πλαίσια επίσημων διαδικασιών.