Over de #WelcomingEurope campagne

Gezien onze regeringen moeite hebben om met migratie om te gaan, hebben wij - Europese burgers, studenten, vrijwilligers, gezinnen, vakbonden en geloofsgemeenschappen van alle kanten van de samenleving - ons ingezet om te helpen.


Maar ons recht om te helpen wordt gecriminaliseerd terwijl Europeanen worden gearresteerd, beboet en geïntimideerd omdat ze eenvoudigweg humanitaire hulp bieden aan mensen op de vlucht.


Dit is niet het Europa dat we willen. Samen kunnen we deze humanitaire daden terugwinnen voor wat ze zijn: een weerspiegeling van onze Europese en menselijke normen en waarden van gemeenschap, vrijgevigheid en vriendelijkheid.


Daarom hebben we onze krachten gebundeld om het eerste Europese Burgerinitiatief te lanceren om een #WelcomingEurope en ons recht om te helpen terug te winnen. Als wij 1 miljoen handtekeningen ophalen is de Europese Commissie door dit democratisch middel verplicht om te reageren op ons wetgevende voorstel.


Justice Icon Vectorial RGW IT SERVICES UI/UX

Niemand mag worden vervolgd of beboet voor het bieden van humanitaire hulp of onderdak. We willen dat de Commissie regeringen verbiedt vrijwilligers te straffen.

Safety Icon Vectorial RGW IT SERVICES UI/UX

Iedereen moet toegang tot recht hebben. We willen dat de Commissie doeltreffende maatregelen garandeert om alle slachtoffers van arbeidsuitbuiting en mensenrechtenschendingen aan onze grenzen te beschermen.

Solidarity Icon Vectorial RGW IT SERVICES UI/UX

Burgers in heel Europa willen vluchtelingen sponsoren om hen een veilig thuis en een nieuw leven te bieden. We willen dat de Commissie directe steun biedt aan lokale groepen die vluchtelingen met een nationale visa helpen.

De context en geschiedenis van dit initiatief

Europese NGO's op het gebied van migratie, gecoördineerd door de Migration Policy Group (MPG) voor het EU-platform for NGO's on ayslum and migration (EPAM), hebben twee jaar tijd genomen om een strategisch getimed Europees Burgerinitiatief voor te bereiden. Een coalitie van meer dan 170 maatschappelijke organisaties over heel Europa is gevormd om het publiek te betrekken en het migratiebeleid van de EU te transformeren.


Vandaag laten wij, de burgers van Europa, onze stem horen om het migratie discours te veranderen en een Europa op te bouwen dat mensen in nood verwelkomt en onze beginselen van solidariteit, waardigheid en mensenrechten weerspiegelt.

Wat willen we bereiken?

Het doel is om tegen februari 2019 1 miljoen handtekeningen te hebben behaald om migratiehervorming weer bovenaan de Europese agenda te krijgen voorafgaand aan de Europese verkiezingen van 2019 . De eisen zijn gefocust op community sponsership, het decriminaliseren van de hulpverlening en het beschermen van slachtoffers van arbeidsuitbuiting en mensenrechtenschendingen.

Wat is een EBI?

Een Europees Burgerinitiatief is de meest zichtbare, juridisch bindende maatregel voor directe democratische inspraak in de Europese Unie. Als 1 miljoen Europese burgers uit minimaal zeven lidstaten dit initiatief binnen een jaar ondertekenen, is de Europese Commissie verplicht om de eisen van deze burgers aan te horen in een officiële procedure.